Taxonomy Import

Als je taxonomietermen wilt importen...dan is deze module, samen met Hierarchical Taxonomy Import, de oplossing. Je kunt er met behulp van een CSV alle termen mee importeren.

Als je hiërarchische termen hebt (zie hieronder), dan gaat dit met deze module ook.

Hierarchical Taxonomy Import

Taxonomietermen die op hun beurt thuishoren in een groter geheel...

Straten van een gemeente, dieren en hun orde, personeel en hun functie,... In taxonomie kan je deze sructuur makkelijk manueel aanbrengen door de onderliggende termen een beetje naar rechts te verschuiven.

Enkele voorbeelden...

Straten en hun gemeente..

Simple Node Importer

Ik hou van simpele dingen en dit is er eentje van. Een alternatief voor Feeds.. Je kan er alle core velden (+email) mee importeren.

Eerst moet je bij de instellingen (via Ontwikkeling) bepalen wat je ooit zou willen importeren. Dit moet je maar één keer doen.

Je bepaalt er ook of er nieuwe gebruikers en/of taxonomietermen moeten aangemaakt worden.

Maak zelf een taxonomie boomstructuur

Sommige modules tonen een taxonomie veld in een boomstructuur (Taxonomy Term Reference Tree). Op het ogenblik van dit schrijven werkt deze module echter niet.

Met een beetje goede wil kan je dit echter zelf maken.

We maken eerst een taxonomie woordenlijst met enkele termen.

Screen001918.png

We zorgen voor een inhoudstype waar we in een veld de nodige keuzes kunnen maken. De weergave van het veld toont eigenlijk enkel het laatste onderdeel van deze term (child)

Permissions by Term

Deze handige module zorgt er voor dat je elke node met een taxonomieterm kunt voorzien, die de toegangsrechten voor de node regelt.

Een node met bijvoorbeeld Drupal Basic als term, kan je zo instellen dat enkel bepaalde personen en rollen toegang krijgen tot alle nodes die deze term bevatten.

Je maakt eerste enkele tags aan...

Drupal8_002252.png

Je kent inhoud toe aan deze tags.

Taxonomy Menu

Taxonomie wordt gebruikt om met trefwoorden je inhoud te groeperen  via teasers.

Als je bvb een blokje wilt met je termen van een woordenlijst, dan kan je dit met behulp van views. Je maakt een view aan in blokvorm van de gewenste termen.

De taxonomy menu doet net het zelfde, zonder dat je iets moet doen en met meer mogelijkheden (vb inspringen bij hiërarchie) … ik maak een simpele structuur aan. Termen in een woordenlijst…

Drupal8_001683.png